Iskustvo Pessoe

Iskustvo Pessoe

Vodi Tomica Bajsić

Sudjeluju: Bartholomew Ryan, Francesca Cricelli, Thiago Ponce de Moraes, Diana Burazer, Marina Katinić, Dorta Jagić i Ivan Colarić.

O Fernandu Antoniju Nogueiri Pessoi, jednom od najvećih pjesnika portugalskoga jezika, koji je pisao pod više od sedamdeset različitih heteronima, govore Clara Riso, direktorica Kuće Pessoa, kulturne institucije i muzeja u Lisabonu, i Bartholomew Ryan, filozof, pisac, glazbenik i profesor na sveučilištu u Lisabonu. Izbor iz Pessoine poezije na portugalskom čitaju Francesca Cricelli i Thiago Ponce de Moraes, a na hrvatskom Ivan Colarić. Iskustvu Pessoe pridružuju se čitanjem svojih pjesama i hrvatski pjesnici. Sviraju i pjevaju Bartholomew Ryan, Nina Bajsić, Filip Šovagović i Fadil Abdulov Fafa.

* Program se održava u suradnji s Hrvatskim P.E.N. centrom.

Datum: 06.09.2018.

Vrijeme: 21:00h

Lokacija: Kulturni Centar Mesnička

Adresa: Mesnička ul. 12, 10000, Zagreb