O festivalu

Misija

Misija Festivala svjetske književnosti jest stvaranje platforme koja okuplja i stavlja u dijalog najbolje pisce svjetske i domaće književne scene, podizanje svijesti o knjigama i važnosti čitanja te predstavljanje novih i vrijednih naslova. Festival tako postaje mjesto neposrednog susreta čitatelja i autora, a svoju misiju ispunjava kroz brojne književne programe – tribinu Razotkrivanje, programe Pisac i njegov čitatelj, Dvostruki portret i Pjesničke večeri, Okrugle stolove i razgovore o grafičkim romanima i stripovima te filmske, stručne, novinarske i likovne programe.

Vizija

Festival svjetske književnosti bit će prepoznat kao glavni književno-kulturni događaj u Zagrebu i Splitu i kao jedan od najistaknutijih kulturnih festivala u Hrvatskoj. Zasnovan na bogatoj književnoj sceni, Festival će ustrajati u promociji knjiga, autora i čitanja te interdisciplinarnosti i suodnosu tradicije književnih razgovora uz inovativne pristupe i upotrebu novih medija i tehnologija.

Festival svjetske književnosti utemeljen je 2013. godine. Osnivač Festivala je nakladnička kuća Fraktura. Festival se financira sredstvima iz javnih izvora financiranja, prihodima iz vlastite djelatnosti te prihodima od sponzora.

Unutarnje ustrojstvo Festivala

Direktor Festivala
Programski direktor
Savjetodavno tijelo:

– Programski odbor (5 – 9 članova)
– Savjet Festivala (3 – 5 članova)

Festivalom upravljaju Direktor Festivala i Programski direktor uz pomoć Programskog odbora. Odbor ima od pet do devet članova koji se imenuju iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika. Članove bira Osnivač samostalnom odlukom. Mandat članova Programskog odbora traje 2 godine i može se produljiti više puta.

Savjet Festivala je stručno-savjetodavno tijelo Festivala koje ima od tri do pet članova. Članovi Savjeta su istaknuti i ugledni kulturni djelatnici, gospodarstvenici i javni djelatnici koji svoje dužnosti obavljaju na dobrovoljnoj osnovi. Članove bira Osnivač samostalnom odlukom. Mandat članova Programskog odbora traje 2 godine i može se produljiti više puta.