Vid Barić

Vid Barić

Autori 2018

Vid Barić magistrirao je Kulturalne studije u Rijeci 2015. Profesionalno se bavio snowboardingom deset godina kao član nacionalnog tima te je producent filmova o snowboardingu u vlastitoj hrvatsko-slovenskoj produkciji YOUGOFIRST. Od 2010. do 2013. ima ugovore s najvećim svjetskim snowboarderskim brandovima. Mnogo putuje i snima trikove na gelenderima, a pozivaju ga i na elitna svjetska rail-natjecanja. Snimio je full part za snowboarderski film Rip Curla u čijem je globalnom timu bio od 2010. do 2013. To razdoblje izdvaja kao vrhunac "prošlog života", a u novome piše za Jutarnji list (zaposlen je u HanzaMediji krajem 2016., prvo na tabloidu na webu, iz kojega je napredovao u štampu) neobjektivne članke iz prvog lica jer drugačije ne zna. Inspiriran novožurnalističkim tendencijama i stilom, najviše se voli baviti long-read-reportažama za Nedjeljni Jutarnji, ali nije mu strano ni napisati vijest od petsto znakova. Jedan je od idejnih začetnika i pokretača Carnival Snowboard Sessiona u Rijeci, međunarodnog snowboarding-natjecanja koje se događa već deset godina i jedno je od najdugovječnijih gradskih snowboarding-natjecanja u svijetu.

Od prve godine fakulteta piše pokušaje teorijskih članaka i eseja, a na diplomskom studiju nalazi se u formi kratke priče, koje šalje na internetske natječaje. Ulazi u šire izbore natječaja Prozak, Kritične mase i konkursa Vranac crnogorske knjižare Karver. Neuspješno pokušava skicirati roman posljednje dvije godine, a neuspješno završava i tu zbirku kratkih priča. (Tjedno izbacuje 50.000 znakova za štampu, pa ga premori.)

Hobistički se bavi fotografijom i puca na film. Voli sirov (raw) stil u fotografiji. Za najvećeg neprijatelja uzima simulakrume u svim oblicima. Voli film, kazalište i knjigu, a s posebnim interesom prati domaću mladu scenu. 

Politički lijevo.